LJP

Latvijas Jaunatnes padome ir 1992.gadā Latvijā dibināta jaunatnes organizāciju apvienība.

Misija

Jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošana un interešu pārstāvēšana, sekmējot jaunatnes organizāciju nozīmību, veicinot to attīstību, sadarbību un iesaistīšanos sabiedriski politiskajos procesos, lai nodrošinātu demokrātiskas sabiedrības veidošanu Latvijā.

LJP misijas sasniegšanai un līdzdalības kvalitātes veicināšanai pārstāv dalīborganizāciju viedokļus un intereses dažādās institūcijās, veido daudzveidīgus projektus vietējā un reģionālajā līmenī, kā arī turpina strādāt nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Kā tuvākā laika uzdevumus padome identificējusi neformālās izglītības atzīšanas procesa veiksmīgu noslēgšanu, kā arī izpratnes veicināšanu par jaunatnes organizācijām un to būtību.

Biedrība "Latvijas Jaunatnes padome" ir biedrs biedrībā "Latvijas Pilsoniskā alianse" un biedrībā "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai", kā arī Eiropas Jaunatnes forumā.

Kas var kļūt par biedriem?

Ikviena jaunatnes organizācija, kas reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā, var kļūt par LJP dalīborganizāciju. Arī reģistrētu organizāciju atsevišķa struktūrvienība (nodaļa, grupa, klubs, utt.) var kļūt par LJP asociēto organizāciju. Tās organizācijas, kas pievienojas LJP, ar savu darbību atbalsta LJP mērķus un ievēro tās statūtus.