Aizvadīta EJD Eiropas Jaunatnes konference, secinājumi iesniegti politiķiem

No 2.-5. oktobrim digitāli un tiešraidē no Berlīnes, Vācijās notika Eiropas Jaunatnes dialoga (EJD) Eiropas Jaunatnes konference “Europe for YOUth – YOUth for Europe: Space for Democracy and Participation” .

Latvijas delegācijas sastāvā bija LJP biedru organizācijas "Klubs Māja - jaunatne vienotai Eiropai" pārstāvji Patrīcija Annija Gudina, Jēkabs Dzenītis un Kristers Vaits, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes lietu pārstāves Marija Vlasenko un Laura Anteina. Konferences atklāšanā kopā ar Latvijas delegācijas pārstāvjiem piedalījās arī LJP pārstāvji.

Patrīcija Annija Gudina dalās savā viedoklī: "Konferences galvenā tēma bija Eiropas jaunatnes 9. mērķis - telpa un līdzdalība visiem. Mēs diskutējām par daudzām un dažādām tēmām, taču mani ietekmēja saruna par vienlīdzīgām tiesībām neskatoties uz dzimumu, kur mēs varējām uzdot jautājumus ES Sieviešu tiesību un dzimuma līdztiesību komitejas vadītājai Evelinai Regnerai, diskusija par jauniešu organizācijām un jaunatnes darbu, kā arī ieskats pašreizējā situācijā, kas notiek Baltkrievijā."

Savukārt Jēkabs Dzenītis saka: "Lai gan viss notika attālināti un dažbrīd radīja sarežģījumus, man bija liels gods būt vienam no trīs Latvijas delegātiem un dzirdēt citu valstu pieredzi, no kurām smēlos zināšanas, motivāciju un vēlmi uzlabot Latvijas jaunatnes darbu, kā arī izglītot citus par to. Man Eiropas Jauniešu konference bija ļoti vērtīga, tā deva iespēju labāk izprast kopēju Eiropas jaunatnes situāciju, sniedzot sapratni par to, kur mums kā jauniešiem ir jāpiestrādā, lai to uzlabotu. No konferences tēmām, divas tēmas, kas man palika visspilgtāk atmiņā no visām, par kurām runājām, bija par balsošanu no 16 un minoritāšu iespējām, ka tās netiek pietiekami uzklausītas. Kopumā bija ļoti vērtīgi un izglītojoši runāt ar jauniešiem no visas Eiropas, par problēmām, kuras skar gan mūs individuāli, gan kopīgi. Bija prieks pārstāvēt Latviju un mūsu intereses starptautiskā mērogā!"

Kā ziņo Vācijas jaunatnes asociācija pēc daudzām sesijām un dialogiem ar ES politiķiem jauniešu delegāti koncentrējās uz septiņām prasībām, kas būs viens no turpmāko mēnešu pamatiem:

  • Mēs pieprasām visu līmeņu kopīgu lēmumu pieņemšanas procesu ar jauniešiem un jauniešu organizācijām, kas tiek īstenoti, balstoties uz tiesību ievērošanas pieeju. 
  • Lēmumu pieņēmējiem būtu jāveicina un jāiegulda īpašos procesos, kas pastiprina jauniešu minoritāšu viedokli un nodrošina viņu tiešu iesaistīšanos.
  • Nodrošināt jauniešu piekļuvi formālai lēmumu pieņemšanai, visās vēlēšanās pazeminot balsošanas un politiskās kandidatūras vecumu līdz 16 gadiem, vienlaikus nodrošinot visiem jauniešiem iespēju iegūt pietiekamas prasmes un motivāciju aktīvi un pasīvi piedalīties vēlēšanās, kā arī noņemot visus šķēršļi balsošanai.
  • Mēs pieprasām jaunu ES fondu, lai izveidotu un uzturētu jauniešu telpas.
  • Mēs pieprasām, lai Eiropas Komisija par vienu no galvenajām prioritātēm visās programmās izvirza drošu digitālo telpu izveidi jauniešiem, kā arī atbalstu un finansējumu digitālās medijpratības attīstīšanai kā horizontālu prioritāti Eiropas līmenī.
  • Mēs pieprasām līdzekļus, kas pieejami pastāvīgām līdzdalības struktūrām.
  • Mēs pieprasām, lai kritiskā domāšana būtu daļa no obligātās privāto un valsts skolu programmas vismaz 1 stundu nedēļā no 10 līdz 16 gadu vecumam, lai cīnītos ar viltus ziņām un dezinformāciju plašsaziņas līdzekļos, lai veicinātu infopratību un jauniešu līdzdalību un motivāciju būt daļai no debarēm.

Federālais jaunatnes ministrs Franziska Giffey, Portugāles izglītības ministrs Tiago Brandão Rodrigues un Themis Christpophdou kā Eiropas Komisijas izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ģenerāldirektors apliecināja, ka viņi turpinās strādāt ar ES jaunatnes konferences rezultātiem.

Vācijas jaunatnes asociācijas prezidents Tobiass Köks uzsvēra, ka līdzdalība ir tiesības, nevis politiķu piedāvājums jauniešiem. Jaunieši ir jāiesaista daudzās jomās, piemēram, klimata politikā, migrācijas politikā, sociālajā politikā, īsāk sakot, gandrīz visās politikas jomās Eiropā. Viņš kā vēstījumu citēja teikumu no jauniešu pārstāvju debatēm: "Bezjēdzīga politika ir bezjēdzīga politika".

Tālāk Eiropas jaunatnes konferences stafete tiek nodota Portugāles jaunatnes padomei. Visi četru dienu intensīva darba rezultāti tiks apstrādāti un, cita starpā, ietekmēs Padomes secinājumus par jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē Eiropā.

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli