12 iespējas Latvijas Jaunatnes padomes biedriem

Sadaļa

Par Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) Biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atzīst LJP mērķus, apņemas ievērot LJP statūtus un pieņemtos lēmumus, un atbilst LJP Statūtos noteiktajiem kritērijiem. Arī reģistrētu organizāciju atsevišķa struktūrvienība (nodaļa, grupa, klubs utt.) var kļūt par LJP asociēto organizāciju.

 

12 labas iespējas, ko piedāvājam LJP biedriem:

 1. izmantot LJP kā platformu savu interešu aizstāvībai - LJP kā lielākā un aktīvākā visu jauniešu interešu aizstāve seko līdzi visam, kas ietekmē jaunatnes jomu un savas kapacitātes ietvaros veic interešu aizstāvību;
 2. uzzināt aktuālos jaunumus jaunatnes jomā – izsūtām biedriem aktuālo informāciju par notikumiem un izmaiņām jaunatnes jomā;
 3. sasaukt darba grupas, kopīgas tikšanās ar biedriem – iespēja pirmajiem iniciēt un sasaukt kopīgas tikšanās, lai pārrunātu dažādus jums aktuālus jautājumus – pieredzes apmaiņa, padoms vai problēmsituāciju risināšana;
 4. ierosināt lēmumprojektus un piedalīties to apspriešanā, lai risinātu dažādus jums būtiskus jautājumus – jaunatnes politikas, darba ar jaunatni, pilsoniskās un politiskās līdzdalības, brīvprātīgā darba organizēšanas, jaunatnes organizāciju darba organizēšanas un citus jautājumos;
 5. piedalīties LJP darbā un tās rīkotajos pasākumos, kā arī palīdzēt šo pasākumu plānošanā un īstenošanā – lieliska iespēja biedriem un viņu jauniešiem iegūt pieredzi, veidot sadarbības un apmainīties pieredzē, un būt daļai no organizatoriem;
 6. izmantot LJP pieejamo tehniku savu organizāciju vajadzībām - pateicoties Valsts jaunatnes politikas programmas atbalstam ir pieejama foto un video tehnika, ar tehnikas pilno sarakstu iespējams iepazīties šeit;
 7. izmantot LJP kā globālu resursu un ietekmēt lietas valsts un Eiropas līmenī – esam Latvijas pilsoniskās alianses un Eiropas Jaunatnes foruma (European Youth Forum) dalīborganizācija;
 8. pārstāvēt savu organizāciju dažādās darba grupās, forumos, pasākumos - LJP ir vienīgā jaunatnes organizācija, kas darbojas vairāk nekā 30 dažādos konsultatīvos mehānismos valsts mērogā, tostarp Jaunatnes konsultatīvajā padomē, IZM Struktūrfondu uzraudzības padomē, Jauniešu garantijas Uzraudzības padomē, JSPA Konsultatīvajā padomē un citās institūcijās, sniedzot atzinumus un grozījumus, priekšlikumus par normatīvo aktu projektiem un citiem politikas dokumentiem, kas skar jaunatnes politiku Latvijā.;
 9. izmantot LJP komunikāciju kanāluswww.ljp.lv  un Facebook lapu, lai komunicētu par jūsu svarīgākajiem projektus un/vai pasākumus, it īpaši tādiem, kas ir domāti plašākai auditorijai, un izsūtīt jums būtisko informāciju citiem LJP biedriem. Tā var būt gan informācija par kādu jaunumu, gan aicinājums sadarboties projektu ietvaros, gan arī sauciens pēc ieteikuma, padoma vai palīdzības! Tas, kā un cik aktīvi izmantosiet LJP kontaktus - ir jūsu ziņā, taču tieši LJP biedri un to zināšanas un pieredze jaunatnes darbā ir labākais resurss. Mēs noteikti varam viens otram palīdzēt!
 10. izmantot LJP kontaktu un sadarbības tīklu (arī starptautiskos kontaktus) – varam piedāvāt plašu ekspertu un organizāciju kontaktu loku jaunatnes jomā, kā arī sadarbībā ar biedrību "Avantis" stāstīt par savu organizāciju platformā www.izvelies.eu  vai žurnālā “Izvēlies”;
 11. piesaistīt LJP vai kādu no LJP biedriem kādam no jūsu projektiem jaunatnes jomā - vienmēr esam atvērti sadarbībai ar biedru organizācijām un kapacitātes robežās iesaistīties kopīgos projektos;
 12. konsultēties par dažādiem jautājumiem, kas skar organizācijas darbu jaunatnes jomā  - piemēram, jautājumi par projektu konkursiem, juridiskie jautājumi u.c.

 

Kļūsti par Latvijas Jaunatnes padomes biedru organizāciju, lai kopīgi veidotu jaunatnes politiku Latvijā!

Kā kļūt par biedru, uzzini šeit.

Ārējās vietnes

Dalies:
Tagi

Aktuāli