Aizritējusi pirmā LJP līderu akadēmija

Sadaļa
Unnamed

No 27.-29. augustam, Aknīstē, Sansusī mākslinieku rezidenču centrā notika LJP jauno līderu apmācības. Apmācības piedalījās 14 jaunieši vecumā no 18 - 23 gadiem no dažādiem Latvijas reģioniem. 

Apmācību programma tika veidota balstoties uz simulācijas spēles principu, kur visu apmācību laiku jaunieši komandās pievērsās dažādu izaicinājumu pārvarēšanai un sasniegumu izvērtēšanai, izspēlējot jaunatnes NVO dzīves ciklu - sākot no dibināšanas līdz aktīvai projektu rakstīšanai un aktivitāšu organizēšanai.  Jaunieši, veicot praktiskus uzdevumus, iepazina jaunu jaunatnes NVO dibināšanas gaitu, projektu vadību, sadarbību, darbu ar ierobežotiem resursiem un dažādu problēmsituāciju risināšanu, ar ko nākas saskarties jaunatnes organizācijām Latvijā. 

Apmācību galvenais mērķis ir veidot jauno līderu paaudzi jaunatnes organizācijās. 14 jaunieši, kuri piedalījās apmācībās, izvēlējās vairākas iespējas kā iesaistīties jaunatnes NVO vēstnieku tīklā. Jaunatnes NVO vēstnieki turpmāk iesaistīsies kampaņā #TapisArJauniešuEnerģiju un popularizēs jaunatnes NVO nozīmi, praktiski pielietojot iegūtās zināšanas no apmācībām. Lai nostiprinātu iegūtās zināšanas jaunieši apņēmās turpmāko divu mēnešu laikā paveikt individuālu izaicinājumu - kāds apņemsies izveidot jaunu biedrību, kāds kļūt par pašpārvaldes prezidentu, citi - aktīvāk iesaistīties jaunatnes NVO un arī LJP darbībā, vēl kāds turpinās vēl aktīvāk piedalīties semināros.

Apmācību noslēgumā dalībnieki, sniedza praktiskus ieteikumus, kā šo programmu uzlabot, lai jaunieši, kas apmācībās piedalīsies nākošajā gadā, iegūtu vēl vairāk zināšanu. Jaunieši sniedza LJP tādus ieteikumus kā, piem., padziļinātāku ieskatu LJP darbībā, grāmatvedībā, problēmsituāciju risināšana u.c.

Atziņa no kāda apmācību dalībnieka: "Simulācijas spēlē bija analogas situācijas dzīvei, piem., ierobežots finansējums organizācijai, sadarbība un resursu apvienošana, savu stipro pušu izmantošana. Tajā pašā laikā ar laiku cilvēki "pazūd", zūd motivācija darboties - tā notika arī spēles laikā, tādēļ ļoti svarīga ir komunikācija savā starpā, jo īpaši darbojoties nevalstiskās organizācijās!"

Šī aktivitāte ir daļa no mūsu projekta "LJP.3.0", kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Image removed.

Atbalstītāji

Aktuāli