Kā kļūt par jaunatnes organizāciju?

Kā kļūt par jaunatnes organizāciju?

Jaunatnes likuma 6. pants nosaka, ka jaunatnes organizācija ir Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta un jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstīta biedrība. Tikai jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstīta biedrība var pretendēt uz Jaunatnes politikas valsts programmas finansējumu jauniešu aktivitātēm. Kā ierakstīties jaunatnes organizāciju sarakstā, skaties LJP izveidotajā infografikā.

Kārtību, kādā jaunatnes organizācijas ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā, un tajā iekļaujamās ziņas nosaka Ministru kabinets. Vairāk šeit.

 

 
Atbalstītāji

Aktuāli