Kas ir LJP

Latvijas Jaunatnes padome (LJP) ir 1992. gadā dibināta jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar jauniešiem vecumā līdz 30 gadiem, apvienība. Esam arī sabiedriskā labuma organizācija.

LJP misija ir radīt tādu vidi Latvijā, kurā jauniešiem ir kvalitatīvi dzīves apstākļi, lai bērnu un jauniešu organizācijas varētu sasniegt savus mērķus.

LJP vīzija ir kļūt par Latvijas jauniešu viedokļu līderi Latvijā un pasaulē.

LJP mērķi ir:

  1. pārstāvēt dalīborganizāciju intereses, nodrošinot interešu aizstāvību;
  2. attīstīt darbu ar jaunatni, stiprinot dalīborganizāciju kapacitāti un to attīstību;
  3. informēt sabiedrību par jaunatnes politiku un veicināt sabiedrības izpratni par lēmumu
    pieņemšanas procesiem;
  4. veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību, stiprinot demokrātisko vidi Latvijā. 

Vairāk par mūsu biedriem vari uzzināt sadaļā Dalīborganizācijas.

Vairāk par LJP pozīcijām dažādos jautājumos vari uzzināt sadaļā Pozīcijas.

LJP 2020. gada vadības ziņojums un finanšu pārskats. 

LJP 2019. gada vadības ziņojums un finanšu pārskats.

LJP 2018. gada vadības ziņojums un finanšu pārskats.

LJP 2017. gada vadības ziņojums un finanšu pārskats.

Aktuāli