LJP aicina Ministru prezidentu A.K.Kariņu parakstīt Eiropas jauniešu aicinājumu

Sadaļa

Latvijas Jaunatnes padome, atbalstot lielāko Eiropas jauniešu organizāciju apvienību - Eiropas Jaunatnes forumu, aicina Latvijas Republikas Ministru prezidentu A.K. Kariņu parakstīt Eiropas jauniešu aicinājumu.

Jaunieši ir viena no grupām, kuru visvairāk skārusi Covid-19 pandēmija un jauniešu bezdarba un nabadzības līmenis ir augstāks nekā pārējām iedzīvotāju grupām. Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plāns un tajā iekļautās iniciatīvas ir iespēja veicināt jauniešu iespējas, kuras ir apdraudētas gan pandēmijas dēļ, gan mainīgā darba tirgus un sociālās aizsardzības izaicinājumu dēļ.

Jaunieši ir jāatbalsta, veicinot politiku, kas rada kvalitatīvas iespējas jauniešu nodarbinātībai un nodrošina piekļuvi sociālajai aizsardzībai un būtiskiem atbalsta pakalpojumiem. Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plāns iekļauj svarīgas darbības šī mērķa sasniegšanā. Dialogs ar jauniešiem un jauniešu organizācijām ir izšķirošs, lai nodrošinātu, ka jauniešiem nepieciešamais atbalsts ir iekļauts turpmākajā rīcības plāna izstrādē un īstenošanā.

Arī mēs, kā daļa no Eiropas Jaunatnes foruma tīkla, kas apvieno vairāk nekā 100 jauniešu organizācijas visā Eiropā, aicinām ES institūciju pārstāvjus un dalībvalstis pievienoties un apņemties aizstāvēt jauniešu un jauniešu organizāciju intereses Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānā.

Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome” aicina Latvijas Republikas Ministru prezidentu Arturu Krišjāni Kariņu parakstīt Eiropas, un tai skaitā Latvijas jauniešu, aicinājumu, iestājoties par jauniešu sociālajām tiesībām. 

Līdz šim jauniešu aicinājumu ir parakstījuši Valdis Dombrovskis, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja izpildvietnieks; Nikolas Šmits, Eiropas nodarbinātības un sociālo tiesību komisārs; Pedro Sančezs, Spānijas Ministru prezidents un citi. Ar pilno jaunatnes jomas atbalstītāju sarakstu iespējams iepazīties šeit.

Eiropas jauniešu aicinājums, kuru aicinām parakstīt, angļu valodā pieejams šeit.

Atbalstītāji

Aktuāli