LJP apkopojusi ieteikumus pašvaldībām darba ar jaunatni veikšanai pēc apvienošanās

Sadaļa
.

LJP sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Latvijas Pašvaldību savienību ir apkopojusi ieteikumus pašvaldībām darba ar jaunatni sistēmas attīstībai un darba ar jaunatni veikšanai pēc administratīvi teritoriālās reformas. Pašvaldību apvienošanās ir lieliska iespēja izvērtēt esošo sistēmu, to uzlabot un iespējams izveidot jaunu, efektīvu sistēmu un mehānismus darbam ar jaunatni pašvaldībā. Rokasgrāmatu LJP izsūtījusi visām pašvaldībām un jaunatnes darbiniekiem Latvijā.

Tāpat LJP plāno kopā ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem tikties ar jaunizveidojamo pašvaldību komandām (vadību un jaunatnes jomas atbildīgajiem), lai sniegtu konsultācijas un padomus kvalitatīvai jaunatnes darba organizēšanai un tā nozīmei jaunajos novados. Šādas tikšanās reizes tiek plānotas pēc vēlēšanām, tomēr, ja kādai pašvaldībā tikšanās nepieciešama ātrāk, aicinām sazināties ar Latvijas Jaunatnes padomi, rakstot uz ljp@ljp.lv, lai vienotos par tikšanos ātrāk.

Rokasgrāmata izveidota un konsultācijas norisinās kā daļa no projekta “LJP 3.0” aktivitātēm, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. 

Atbalstītāji

Aktuāli