LJP īstenos projektu "LJP 3.0"

Sadaļa

Projekta "LJP 3.0" mērķis ir 24 mēnešu laikā no 2020. gada oktobra organizēt aktivitātes jaunatnes NVO nozīmes stiprināšanai Latvijas sabiedrībā.

 

Projekta ietvaros paredzētas tādas aktivitātes kā:

  • mediju kampaņa, jaunatnes organizāciju atpazīstamības un publiskā tēla veicināšanai;
  • interešu aizstāvības aktivitātes, panākot labvēlīgu darbības vidi jaunatnes NVO darbībai;
  • tikšanās ar pašvaldībām Latvijā, sniedzot ieteikumus jaunatnes un jaunatnes NVO darba atbalstam apvienotajās pašvaldībās;
  • domnīcas Latvijas reģionos jauniešiem, veicinot jauniešu aktīvismu un iesaisti jaunatnes NVO;
  • apmācības LJP dalīborganizāciju biedriem, veicinot to prasmes organizācijas atpazīstamības veicināšanā;
  • neformālās izglītības apmācību programma jaunatnes NVO vēstnieku tīklam (izveidota un pilotēta programma);
  • pārskats par jaunatnes NVO atbalstu Latvijā, izceļot labās prakses piemērus.

Projekts veicinās līdzdalības aktivitātes politikas dokumentu izstrādē, iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos un pilsoniskajās aktivitātēs.

Projektu "LJP 3.0" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija, izmantojot EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentus programmas "Aktīvo iedzīvotāju fonds" ietvaros.

.

Ārējās vietnes

Aktuāli