LJP sniedz atzinumu Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai

Sadaļa
.

22. septembrī Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā tika skatīti priekšlikumi likumā "Pašvaldību likums". Tajā kā viena no autonomām pašvaldības funkcijām ir noteikts arī darbs ar jaunatni, par ko priekšlikumus sniedza LJP. 

Iepazīstoties ar deputātu debatēm likuma 1. lasījumā Saeimā, saprotot, ka autonomā funkcija - veikt darbu ar jaunatni, raisa diskusijas un deputātiem ir dažāda izpratne, kas tieši ir darbs ar jaunatni, LJP veica precizējumu, aicinot izteikt likumprojekta 5. panta pirmās daļas 8.  punktu šādā redakcijā: “8) veikt darbu ar jaunatni Jaunatnes likuma noteiktajā kārtībā”. 

LJP komisijā uzsvēra - Jaunatnes likumā darbs ar jaunatni ir atrunāts, likumam ir vairāk kā 11 gadi, LJP aptaujas parādīja, ja darbs ar jaunatni nav Pašvaldību likumā, tad Jaunatnes likums daļai pašvaldību paliek sekundārs. Savukārt finanšu līdzekļi šai funkcijai ir jau pieejami gan no valsts budžeta IZM Jaunatnes politikas valsts programmas, gan ES fondiem - Erasmus+, Eiropas Solidaritātes korpuss u.c.

Pašvaldībām ir iespēja darbu ar jaunatni deleģēt jaunatnes nevalstiskajām organizācijām un jau šobrīd vairākas pašvaldības Latvijā to veiksmīgi īsteno. Tieši tādēļ ir būtiski, ka darbs ar jaunatni ir pašvaldības autonomā funkcija, lai pašvaldībām turpmāk ir likumisks ietvars šo funkciju deleģēt. 

Ņemot vērā diskusijas un juridisko formulējumu, kā arī faktu, ka jau 1. lasījumā funkcija - veikt darbu ar jaunatni, ir iekļauta, LJP savu priekšlikumu komisijā atsauca.

Savukārt deputāts J. Dombrava tika iesniedzis ierosinājumu izteikt 5. panta 1. daļas 8. punktu šādā redakcijā: “8) veikt darbu ar jaunatni, veicināt atbildību pret sabiedrību un Latvijas Republiku”.

Lai gan LJP visnotaļ atbalsta atbildības un patriotisma veicināšanu un idejas, ko uzsvēra deputāts J. Dombrava jauniešu vidū, norādījām, ka Jaunatnes likuma mērķis ir uzlabot jauniešu — personu vecumā no 13 līdz 25 gadiem — dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni. Savukārt šī likuma 2.pants (2) nosaka, ka likuma izpratnē darbs ar jaunatni ir uz jauniešiem orientēts plānotu praktisku pasākumu kopums, kas nodrošina jaunatnes politikas īstenošanu, jauniešu vērtīborientācijas veidošanos un vispārcilvēcisko vērtību nostiprināšanos. Līdz ar to šāds priekšlikums izceļ tikai vienu akcentu, bet darbā ar jaunatni ir plašāks tvērums un šī vērtības ir nostiprinātas jau citos likumos. Šādas vērtības drīzāk jāskata ar Jaunatnes likuma grozījumiem.

Priekšlikums veicināja plašas debates deputātu un citu nevalstisko organizāciju starpā, tomēr noslēgumā neguva pārējo deputātu atbalstu. Līdz ar to uz 3. lasījumu Saeimā likumprojektā "Pašvaldību likums" 5. panta 1. daļas 8. punkts ir šādā redakcijā - veikt darbu ar jaunatni.

Pozitīvi vērtējams fakts, ka deputāte I. Golberga uzteica LJP, IZM, JSPA un LPS radīto rokasgrāmatu pašvaldībām darba ar jaunatni veikšanai pēc administratīvi teritoriālās reformas, kā lielisku palīgmateriālu pašvaldībām. Svarīgi  Saeimas juridiskā biroja pārstāvis E. Danovskis norādīja, ka gan Pašvaldību, gan Jaunatnes likuma ietvaros pašvaldībām joprojām tiek saglabāta rīcības brīvība kā veikt darbu ar jaunatni.

 

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Aktuāli