LJP tiekas ar atbildīgajām ministrijām par ierobežojumu mazināšanu darbā ar jaunatni

LJP tiekas ar atbildīgajām ministrijām par ierobežojumu mazināšanu darbā ar jaunatni

LJP trešdien, 17. martā tikās ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Labklājības ministrijas (LM) un Veselības ministrijas (VM) pārstāvjiem, lai pārrunātu ierobežojumu mazināšanu darbā ar jaunatni.

Esam pauduši šādu nostāju atbildīgajām ministrijām un aicinājuši pārskatīt ierobežojumus darbā ar jaunatni:

atļaut pulcēšanos jauniešiem līdz 10 cilvēkiem grupā kā sportā no dažādām klašu grupām, organizējot āra aktivitātes. Tādejādi notiks kontrolētas, drošas un saturīgas jauniešu tikšanās, jo šobrīd viņi tiekas tāpat, piem., laukos un pilsētās graustos vai pamestās ēkās, kas nav drošas. Tāpat jāņem vērā, ka daudzi mājas iespējams cieš no emocionālās vardarbības un aktivitātes jauniešu NVO vai centrā, ļautu izrauties un pamainīt vidi. Psihologs uzsver, ka socializēšanās jauniešiem ir ļoti nozīmīga to attīstībā.

atļaut āra aktivitāšu organizēšanu jaunatnes organizācijām (no saraksta), jauniešu centriem pašvaldībās un pašvaldības ieskatā noteiktām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem, kuri darbojas ar jauniešiem.

nodrošināt precīzu komunikāciju no IZM, VM un LM puses par ierobežojumiem, kas tieši attiecas uz jaunatnes NVO un jauniešu centriem, lai nerodas interpretācijas un ir iespēja kaut daļēji plānot aktivitātes. Piem., esošajā komunikācijā daļa organizācijas ir izpratušas un izplānojušas aktivitātēs ārā, bet pēc precīzas info no IZM, tiek noskaidrots, ka aktivitātes varbūt tikai vienai klašu grupai nevis jauniešu kopai.

Covid-19 pandēmija ir būtiski ietekmējusi visas jauniešu dzīves jomas – izglītību, nodarbinātību un  brīvā laika pavadīšanu, kā arī iespaidojusi mentālo labsajūtu. 2021. gada sākumā Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centrs publicēja pētījumu “Covid-19 pandēmijas ierobežojumu ietekme uz Latvijas pusaudžiem un jauniešiem”. 

Saskaņā ar pētījuma datiem 54,5 % jauniešu atzīst, ka Covid-19 pandēmijas laikā viņu mentālā veselība ir pasliktinājusies, 19,8 % – ka ļoti pasliktinājusies. 70,4 % atzīst, ka pēdējo 2 nedēļu laikā ir piedzīvojuši nomāktību, depresiju, 79,2 % sastopas ar grūtībām mācīties, vairāk kā 60 % piedzīvo uzmācīgas domas vai ir ļoti viegli aizkaitināmi.

LJP tikās ar vairāk kā 20 dalībniekiem no 9 jaunatnes organizācijām, tai skaitā 3 nacionāla mēroga organizācijām, Pusaudžu resursu centra psihologu Emīlu Ūdri, lai pārrunātu esošo situāciju organizācijās. LJP dalīborganizācijas uzsver, ka būtu nepieciešamas strukturētas un organizētas āra aktivitātes, kurās būtu iespējams kontrolēt Covid-19 izplatības mazināšanai noteikto ierobežojumu ievērošanu, jo šobrīd jaunieši tiekas tāpat un daudzi jaunieši mājas, iespējams, cieš no emocionālās vardarbības un  ir samazinājusies droša vide, kurā jauniešiem pavadīt savu brīvo laiku.

Jau minētais Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra pētījums pierāda, ka jauniešiem šajā laikā visvairāk pietrūkst komunikācijas ar draugiem. Organizējot strukturētas un organizētas āra aktivitātes, būtu iespējams kontrolēt Covid-19 noteikto ierobežojumu ievērošanu, kā arī tas mazinātu jauniešu nekontrolētu pulcēšanos.

Mēs uzskatām, ka organizācijas un biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, ir spējīgas nodrošināt drošu noteikumu ievērošanu (vismaz 2 m distanci, sejas masku lietošanu u.c.), veicot darbu ar jaunatni. Aktivitātēs brīvā dabā iespējams nodrošināt vēl lielāku distanci, organizējot, piemēram, orientēšanos, pārgājienus un tamlīdzīgas aktivitātes, kas šajos apstākļos nav atļautas. Saskaņā ar IZM veikto aptauju 90 % darba ar jaunatni veicēju norāda, ka ir iespējams pielāgot telpas arī darbam ar jaunatni nelielām grupām iekštelpās.

Atbalstītāji

Aktuāli