LJP tiekas ar Siguldas un Ropažu novada pašvaldībām

Sadaļa

Piektdien, 30. jūlijā, LJP kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju tikās ar Siguldas novada pašvaldību un Ropažu novada pašvaldību sarunā par darba ar jaunatni situāciju novadā.

LJP un IZM pārstāvji ieskicēja būtiskākos elementus jaunatnes jomas īstenošanā, gan pašvaldības darba ar jaunatni plānošanā, gan iespējas sadarbību veidošanai ar jaunatnes organizācijām. LJP uzsvēra jaunatnes nevalstiskās organizācijas kā būtisku papildinošo resursu darbā ar jaunatni pašvaldībās, ieskicējot iespējas veidot deleģējuma līgumus darbā ar jaunatni. Dalībnieku vidū raisījās spraigas diskusijas par to, vai Siguldas novadā ir nepieciešama skolēnu dome, vai mūsdienu jaunietis jau “sākas” pirms 13 gadu vecuma, un kā veidot efektīvu starpinstitucionālo sadarbību jaunatnes jomas veicināšanai. Diskusijas bija gana spraigas un nu par darbu ar jaunatni atbildīgajiem priekšā dažādi nozīmīgi lēmumi, lai jaunatnes joma turpina adresēt jauniešiem aktuālās vajadzības un intereses. 

Tikšanās laikā Siguldas novadā noritēja arī praktiskā darba grupa, kurā tika meklētas kopīgas idejas jaunatnes darba sistēmai jaunajā novadā. Tajā piedalījās Gatis Kalniņš Biedrības "Latvijas Skautu un Gaidu centrālās organizācijas" Siguldas nodaļas vadītājs un LSGCO pārstāve Paulīna Latsone, Kristaps Zaļais –Siguldas novada pašvaldības deputāts, Laurenču sākumskolas direktors, Linards Kumskis – Siguldas novada pašvaldības deputāts, Madara Akmentiņa – Siguldas sporta skolas direktores vietniece, Edgars Bajaruns – Siguldas Tehnoloģiju centra direktors, Irēna Ikstena – Latvijas Sarkanais krusts Rīgas reģiona vadītāja, Kristiāna Kaminska – Siguldas Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrs, Jolanta Borīte – Siguldas kultūras centra direktore, Sandra Ķirule – Siguldas novada Izglītības pārvaldes Galvenā speciāliste izglītības jautājumos, Venera Zvirgzds - pārstāve no biedrības Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai, Ilze Šulte – Siguldas novada Jaunrades centra direktore, Katrīna Leitāne - Latvijas pārstāve Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā Briselē, Rudīte Muraševa - mentors Siguldas novada pašvaldības projektā, kā arī jaunieši no Elizabte, Rihards, Lauma no Jauniešu iniciatīvu centra "Mērķis".

Savukārt Ropažu novada pašvaldībā tikšanās laikā piedalījās jaunatnes lietu speciālisti Egija Kļaviņa Stopiņu pagastā, Ilvars Ieviņš Ropažu pagastā, Žaklīna Frickausa Garkalnes pagastā, Ropažu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne, Ropažu novada domes priekšsēdētājas 1. vietnieks Ainārs Vaičulens, Radošā attīstības centra “Ulbroka” vadītāja Anda Višķere, Ropažu novada izpilddirektors Maksims Griščenko, Ropažu novada Izglītības, sporta un veselības departamenta vadītāja Santa Tīberga, Stopiņu novada Sociālais darbinieks Zlata Hristenko,  biedrības "Latvijas Skautu un Gaidu centrālās organizācija" Zaķumuižas vienības vadītāja Liene Trapenciere un biedrības  “Nākotnes tilts” vadītājs Aivis Šibajevs, kā arī jaunieši no Garkalnes un Stopiņu pagastiem  Betija Burkovska, Kristaps Dzirnieks un Kristians Mikus Sprikuts. Tikšanās dalībnieki, ka atzina, ka turpmākajā darbā ar jaunatni novadā svarīga ir komunikācija un savstarpēja sadarbība.

Image removed.

Atbalstītāji

Aktuāli