LJP un IZM tiekas ar Ādažu novada pašvaldību

Sadaļa
.

Piektdien, 1. oktobrī, LJP kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju aizvadīja vēl vienu tikšanos pašvaldībā sarunā par darba ar jaunatni attīstību pēc administratīvi teritoriālās reformas šoreiz tiekoties ar Ādažu novada pašvaldību.

Kā ierasts IZM pārstāvji ieskicēja būtiskākos elementus jaunatnes jomas īstenošanā un pašvaldības darba ar jaunatni plānošanā, savukārt LJP par iespējām sadarbību veidošanai ar jaunatnes organizācijām. LJP uzsvēra jaunatnes nevalstiskās organizācijas kā būtisku papildinošo resursu darbā ar jaunatni pašvaldībās. Ādažu novadā darbojas Klubas Māja - jaunatne vienotai Eiropai Ādažu vidusskolas vienība, Latvijas Mazpulki Carnikavā, kā arī biedrības DueSport un Ādažu bērniem un jauniešiem.

Sarunas laikā tika secināts, ka Ādažu novadā ir spēcīgi attīstīta interešu izglītības sistēma, nodrošinot bērniem iespēju piedalīties sporta un mākslas pulciņos, bet kā galvenā problēma tika identificēta neformālas izglītības, jauniešu iniciatīvu un līdzdalības veicināšanas instrumentu trūkums. Līdz šim darbā ar jaunatni pašvaldība nodrošina jauniešu iniciatīvu konkursus, bērnu un jauniešu nometnes, kā arī vasaras nodarbinātības iespēju. Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks atzina, ka ir svarīgi domāt par darba ar jaunatni attīstību pašvaldībā un turpmākajā darbā iesaistītajām pusēm kopīgi jāsaprot, kā šo sistēmu pilnveidot un kopumā jāpārskata, kā tiek finansēta interešu izglītība. 

Tikšanās laikā piedalījās Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks, domes priekšsēdētāja vietniece Katrīna Miķelsone, deputāte Kerola Dāvidsone, domes izpilddirektors Guntis Porietis, Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālistes Ināra Briede un Laura Andrijonoka, interešu izglītības koordinatore Alise Timermane, Ādažu vidusskolas pārstāve Alma Brinkmane, Sporta stratēģijas nodaļas vadītājs Edvīns Krūms, Latvijas skautu un gaidu centrālās organizācijas pārstāvis Raitis Kaucis, kā arī LJP pārstāvji Renāte Mencendorfa un IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā Randa Ķeņģe.

Aicinām arī citas pašvaldības pieteikt konsultatīvās vizītes, rakstos uz rakstot: ljp@ljp.lv vai Izglītības un zinātnes ministriju: jaunatneslietas@izm.gov.lv 

Foto autore: Alise Kreile Ādažu novada priekšsēdētāja referents.

.

 

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Aktuāli