LJP un IZM viesojas Mārupes novada pašvaldībā

Sadaļa
LJP un IZM viesojas Mārupes novada pašvaldībā

6. oktobrī Latvijas Jaunatnes padome un Izglītības un zinātnes ministrija viesojās Mārupes novada pašvaldībā, lai pārrunātu darbu ar jaunatni pēc Administratīvi teritoriālās reformas. Jaunais Mārupes novads sastāv no agrākajiem Mārupes un Babītes novadiem, novada teritorijai palielinoties parādījušies dažādi loģistikas jautājumi.

Tikšanās laikā Mārupes novada jaunatnes lietu speciālists Rihards Ignāns ieskicēja galvenās jaunatnes sektoru skarošās problēmas, tostarp transporta loģistiku, jauniešu centru izvietojumu un jauniešu iesaistes mehānismus pašvaldībā. Iepriecinoši bija dzirdēt, ka Mārupes novads jau agrāk īstenojis dažādotu un iekļaujošu jaunatnes politiku, galvenais izaicinājums ir paplašināt šo politiku arī uz Babītes novada teritoriju un izveidot vienotu modeli darbam ar jaunatni.

Turpinājumā IZM izklāstīja "darba ar jaunatni starta pakas" saturu un ieteicamos resursus kvalitatīva darba ar jaunatni īstenošanai novadā, kā, piemēram, 3.5 slodžu nepieciešamību jaunatnes darbiniekiem un iniciatīvu konkursus, brīvprātīgā darba sistēmas ieviešanu, utml. LJP noslēdza informatīvo daļu ar iedvesmas prezentāciju par NVO kā resursu darbam ar jaunatni un apkopojumu par Mārupes novada jauniešu nozīmi nacionālā mērogā. Mārupes novadā dzīvo 3848 jaunieši, kas ir 3% Latvijas jauniešu un 31000 iedzīvotājs kopumā, kas ir 1.6% no Latvijas kopējā iedzīvotāju skaita. Attiecīgi, katra jaunieša nozīme ir vēl lielāka un ieguldāmie resursi ir nepieciešami lielāki.

Uz tikšanos ieradās pašvaldības pārstāvji - domes priekšsēdētājs, sociālās aprūpes centra vadītājs, izglītības nodaļas vadītāja un vairāki deputāti, kā arī Mazpulku, Latvijas Skautu un Gaidu centrālās organizācijas pārstāvji. Mārupes novadā esošā situācija ar NVO sadarbību noteikti ir uzlabojama, tādēļ īpaši aicinām savas dalīborganizācijas un citas darbā ar jaunatni iesaistītās NVO uzsākt aktīvu darbu arī Mārupes novadā, kur ir kvalitatīva augsne darba uzsākšanai.

Aicinām arī citas pašvaldības pieteikt konsultatīvās vizītes, rakstos uz rakstot: ljp@ljp.lv vai Izglītības un zinātnes ministriju: jaunatneslietas@izm.gov.lv 

Ārējās vietnes
Atbalstītāji

Aktuāli