LJP pozīcija par formālo izglītību

Formālās izglītības process balstīts uz kompetenču pieeju mācību saturā un caurviju prasmju izmantošanu.

Kritiskā domāšana un problēmu risināšana, ietver atbildīgu individuālu lēmumu pieņemšanu, cienot jauniešu tiesības veidoties par patstāvīgu un attīstītu personību. Izglītības procesā ievērot cilvēka pamattiesības. Jauniešu pilsoniskās un politiskās līdzdalības aktivitāšu veicināšana, kvalitatīva un daudzpusīga satura īstenošanu visās mācību priekšmetu programmās un skolēnu ārpusstundu darbā.

Formālās izglītības procesam jābūt vienlīdzīgi pieejamam arī attālināto mācību formā, nodrošinot vienlīdzīgu pieeju tehniskajiem risinājumiem.

Atbildīgai individuālu lēmumu pieņemšanai būtiski nodrošināt daudzveidīgas, uz faktiem balstītas informācijas pieejamību un diskusiju veicināšanu izglītības iestādēs, jo īpaši par mūsdienās esošajām ģimenes formām, seksualitāti.

Pieņemta 08.11.2020

Aktuāli