LJP pozīcija par klimatu

Klimata krīze un atkritumu krīze iespaido ikviena cilvēka dzīvi jau šobrīd, vēršot uzmanību uz bērniem un jauniešiem, kuri ar krīzes sekām turpinās saskarties savas dzīves laikā arvien biežāk un izteiktāk.

Klimata krīze ir horizontāls jautājums, kurš skar daudzas citas politikas jomas un tā risināšanā kā centrālajam elementam ir jābūt sociālajam taisnīgumam, risinājumiem ir jābūt pieejamiem visai sabiedrībai, īpaši domājot par finansiāli un sociāli neaizsargātām grupām.  Valsts, privātajam un publiskajām sektoram jādarbojas saskaņā ar aktuālajiem ANO ilgtspējas attīstības mērķiem un norādījumiem.

Izglītībai par klimata un vides jautājumiem ir jābūt pieejamai sabiedrībai un īstenotai gan formālajā, gan neformālajā izglītībā. Jauniešu organizācijām nepieciešams valsts un pašvaldību atbalsts, lai kvalitatīvi attīstītu jaunas iniciatīvas, lai risinātu klimata krīzes jautājumus gan vietējā, gan nacionālā mērogā.  Visas sabiedrības līdzdalība ir nepieciešama attīstības plānošanā.

Jauniešiem jābūt iesaistītiem klimata un vides politikas izveidē un ieviešanā pašvaldību, valsts un Eiropas Savienības līmenī. 

Ilgtspējas attīstības plānošanā jāpanāk balanss starp sabiedrību, vidi un ekonomiku.

Pieņemta 06.11.2021.

Aktuāli