LJP pozīcija par pētījumos balstītu un ilgtermiņā plānotu politiku

Sakārtota vide jaunatnes nevalstisko organizāciju darbam un jauniešu kvalitatīvai dzīvei. Jaunatnes darba attīstības veicināšanai Latvijā, nodrošinot vienotu pieeju darbam ar jaunatni, finansējuma pieejamību, veicinot starpnozaru sadarbību jaunatnes jomā un uz attīstību virzītus jaunatnes politikas īstenošanu ilgtermiņā.

Pieņemta 08.11.2020

Aktuāli