LJP pozīcija par spēcīgām organizācijām, kuras veic darbu ar jaunatni

Spēcīgas nevalstiskās organizācijas īsteno sabiedrības intereses un veicina valsts izaugsmi, ne tikai nodrošina dažādu prasmju apguvi jauniešiem, bet arī veido aktīvu pilsonisko sabiedrību. Jaunieši, kas ir darbojušies jauniešu organizācijās, ir pilsoniski aktīvi arī pieaugot un darbojas citās organizācijās.

Jāveicina valsts un pašvaldību atbalstu gan paredzot pienācīgu finansējumu un administratīvā sloga mazināšanu, gan nodrošinot atbilstošu vidi un infrastruktūru tieši jauniešu organizācijām. Jauniešu organizāciju biedri vēl nav tik ekonomiski aktīvi, ka paši spēj nodrošināt finansējumu organizācijas darbības nodrošināšanai pretstatā pieaugušo organizācijām, tāpēc tām ir nepieciešams īpašs valsts un pašvaldību atbalsts.

Pieņemta 08.11.2020

Aktuāli