LJP pozīcija par starptautisko jaunatnes politiku

Starptautiskās organizācijas ir būtisks ietekmes instruments, kas sniedz izcilu iespēju jauniešiem līdzdarboties un apgūt jaunas prasmes un iegūt zināšanas.

Latvijas Jaunatnes padome darbojas Eiropas Jaunatnes forumā un veicina DO iesaisti starptautisko tīklu darbā, kā arī iedrošina Latvijas organizācijas dibināt jaunus starptautiskos tīklus dažādiem jautājumiem.

Starptautiskā jaunatnes politika sevī iekļauj līdzdalību lēmumu pieņemšanā, līdzdarbību starptautiskajā pieredzes apmaiņā un rīcībpolitikas veidošanu starptautiskajās organizācijās kā Eiropas Savienība, ANO, Eiropas Padome utml. Starptautiskajā jaunatnes politikā var iesaistīties jebkurš jaunietis un jebkura jaunatnes organizācija, konsultējoties ar pārstāvamo grupu (Latvijas jauniešiem/specifiskāku mērķa grupu). Latvijā nepieciešams attīstīt starptautisko jaunatnes organizāciju un sadarbības tīklu darbu un veidošanos, veicinot kopēju valsts un Latvijas jaunatnes ietekmi starptautiskā līmenī.

Pieņemta 08.11.2020

Aktuāli