LJP Darba grupās

LJP darba grupās

LJP ir pārstāvēta dažāda līmeņa un struktūras komisijās, padomēs un darba grupās. Ja vēlies iesaistīties kādas no darba grupas darbā, sazinies ar LJP pārstāvi tajā.

Nosaukums   Statuss   Atbildīgā iestāde Kontaktersona LJP

Jaunatnes konsultatīvā padome

  Darbojas   IZM

Matīss Lācis, LJP viceprezidents, 

matiss.lacis[at]ljp.lv

ES Strukturētā dialoga nacionālā darba grupa   Darbojas   IZM

Renārs Manuilovs, LJP valdes loceklis,

renars.manuilovs[at]ljp.lv

UNESCO Latvijas Nacionālā Asambleja   Darbojas   KM

Emīls Anškens, LJP prezidents, 

emils.anskens[at]ljp.lv

UNESCO programmas “Izglītību visiem” padome   Tiekas reti   IZM

Aleksandrs Oļeiņikovs, JASMA,

alexander.oleinikov[at]gmail.com

ES programmas Jauniešu garantijas īstenošanas konsultatīvā padome   Tiekas reti   LM

Edgars Muktupāvels, LJP valdes loceklis,

edgars.muktupavels[@]ljp.lv

Struktūrfondu projektu apvienotā uzraudzības padome   Darbojas   IZM

Edgars Muktupāvels, LJP valdes loceklis,

edgars.muktupavels[@]ljp.lv

Latvijas – Šveices sadarbības programmas uzraudzības padome   Neaktīva   JSPA

Emīls Anškens, LJP prezidents, 

emils.anskens[at]ljp.lv

Projekta “PROTI un DARI!” Uzraudzības padome   Tiekas reti   JSPA

Emīls Anškens, LJP prezidents, 

emils.anskens[at]ljp.lv

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) konsultatīvā padome   Tiekas reti   JSPA

Emīls Anškens, LJP prezidents, 

emils.anskens[at]ljp.lv

Biedrību, kas ierakstāmas jaunatnes organizāciju sastāvā, iesniegumu
vērtēšanas komisija
  Pēc nepieciešamības   IZM

Edgars Muktupāvels, LJP valdes loceklis,

edgars.muktupavels[@]ljp.lv

Izglītības un zinātnes ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vadītāju amatu pretendentu un ierēdņu atbilstības vērtēšanas komisija   Pēc nepieciešamības   IZM

Emīls Anškens, LJP prezidents, 

emils.anskens[at]ljp.lv

Jauniešu neformālās izglītības atzīšanas darba grupa   Darbojas   IZM

Renāte Mencendorfa, LJP izpilddirektore,

renate.mencendorfa[@]ljp.lv

 

Par konkrētu jautājumu virzīšanu un izskatīšanu Saeimas komisijās sazināties rakstot uz ljp@ljp.lv.

 

 

LJP ir kā biedrs

  • Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”. 
  • Annas Lindes fonda Latvijas tīkls

 

LJP darbība starptautiskā mērogā

  • Dalība Eiropas Jaunatnes forumā (Raivis Gunārs Tauriņš raivis.gunars.taurins[at]ljp.lv)

 

Saīsinājumu atšifrējumi:

IZM - Izglītības un zinātnes ministrija

KM - Kultūras ministrija

IeM - Iekšlietu ministrija

LM - Labklājības ministrija

JSPA - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra


Dalies:

Aktuāli