Mācības par tēmu: "Kā uzrunāt un iesaistīt jauniešus lauku teritorijās?"

No 8.-10. oktobrim Līvānos, JIC “Kvartāls” notiks jaunatnes darbinieku mācības “Kā uzrunāt un iesaistīt jauniešus lauku teritorijās?"

Mācību dalībnieki izzinās dažādus piemērus darbam ar jauniešiem lauku teritorijās un veicinās savstarpējo pieredzes apmaiņu, iepazīs dažādas darba ar jaunatni formas un to izmantošanu atbilstoši vietējai situācijai, uzzinās par dažādiem rīkiem un metodēm darba ar jaunatni īstenošanai lauku teritorijās. Mācībās tiks attīstīsta starpsektoru un starp-novadu sadarbība darbam ar lauku jauniešiem un identificētas darba ar jauniešiem lauku teritorijās problēmas un risinājumi atbilstoši vietējai situācijai.

Piedalīties aicināti tie jaunatnes darbā iesaistītie, kuru darbības teritorija ir pilsētu nomales, lauku apvidi un ciemati, vai tie, kas vēlas šos apvidus sasniegt. 

PIETEIKŠANĀS šeit līdz 2020. gada 30. septembrim!

Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli