LJP pozīcija par LJP mērķiem un uzdevumiem Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē laikā (2014 - 2015)

12.08.2015. tiek parakstīta jaunatnes organizāciju un organizāciju, kas strādā ar personām vecumā līdz 30 gadiem, un valdības deklarācija par Jauniešu neformālās izglītības atzīšanu t. sk. iekļaujot sekojošus aspektus / veicot atbilstošas darbības:

1. Definēts, vienots neformālās izglītības (NFI) formulējums visos tiesību aktos.

2. Ir noteikts princips, kā finansēt NFI no valsts puses

3. Katrā vispārizglītojošā skolā ir pieejams neformālās izglītības speciālists

4. Augstākās pedagoģiskās izglītības programmās iekļaut NFI kā vienu no obligātajiem studiju kursiem

Pieņemta 2014-08-24

Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli