LJP pozīcija par jauniešiem draudzīgu finanšu programmu īstenošanu Latvijā

Valsts pārvaldes iestādēm nodrošināt finanšu programmu, kas vērstas uz jauniešiem vai personām, kas strādā ar jauniešiem, piemērotību jauniešu interesēm, maksimāli samazinot administratīvos šķēršļus projektu īstenotājiem un nodrošinot piekļuvi finanšu resursiem finanšu plūsmas nodrošināšanai.

Pieņemta 2015-08-21

 

Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli