LJP pozīcija par izglītojamo audzināšanu, tikumisko un valstisko audzināšanu, izglītības iestādēs

Izglītības procesā ievērot cilvēka pamattiesības.

Kritiskā domāšana un atbildīga individuālu lēmumu pieņemšana, cienot jauniešu tiesības veidoties par patstāvīgu un attīstītu personību, ir vienas no svarīgākajām kompetencēm, kuru attīstība ir jāveicina formālās izglītības sistēmā Latvijā.

Atbildīgai individuālu lēmumu pieņemšanai ir būtiski nodrošināt daudzveidīgas, uz faktiem balstītas informācijas pieejamību, jo īpaši par mūsdienās esošajām ģimenes formām, seksualitāti un cilvēku seksuālo attiecību un laulību formām, un diskusijas attīstības veicināšanu izglītības iestādēs.

Atbalstīt jauniešu pilsoniskās un politiskās līdzdalības aktivitātes veicināšanu un kvalitatīva un daudzpusīga satura īstenošanu visās mācību priekšmetu programmās.

Svītrot “Izglītības likums” 10.¹ pantu “Izglītība un tikumība”.

Pieņemta 2015-12-20

Ārējās vietnes

Dalies:

Aktuāli