LJP pozīcija par nodarbinātību

Valsts veicina nodarbinātības iespējas un izglītības pieejamību jauniešiem, dodot iespēju paaugstināt prasmes esošajā arodā vai iegūt jaunu kvalifikāciju, mazina šķēršļus darba meklēšanā, darba tirgus diskriminācijas izskaušanā (piemēram, vecumam, valodu prasmēm u.c.). Jauniešu nodarbinātība un efektīvāka darbaspēka resursa izmantošanu veicina valsts labklājību.

Pieņemta 08.11.2020

Aktuāli