Tiešsaistes pasākuma “[Pa]Lēciens jaunatnes jomā” rezultāti

Pasākums “[Pa]Lēciens jaunatnes jomā” - pirmais šāda veida notikums jaunatnes jomā, kas balstīts uz hakatona principiem, norisinājās no 2.-5.jūnijam tiešsaistē, pulcējot 50 jaunatnes jomas darbiniekus un jauniešus no visas Latvijas.

Četru dienu laikā dalībnieki strādāja 8 komandās, izmantojot digitālos rīkus zoom.us, Workplace un Google meet , un, uzklausot iedvesmas lektorus un konsultējoties ar mentoriem, meklēja risinājumus jaunatnes darba izaicinājumiem gan COVID-19 laikā, gan pēc tā - kā veidot efektīvu komunikāciju ar jauniešiem digitālajā vidē?; kādas aktivitātes veikt jaunatnes darbā laikā, kad valstī noteikti pulcēšanās ierobežojumi; kā un kādas inovācijas, metodes un rīkus jaunatnes jomas praktiķiem izmantot pēc ārkārtas situācijas beigām?; Starpinstitucionālās sadarbības veidošana attālināti jaunatnes jomā un kā to veidot visefektīvāk? Kādas metodes, rīkus un veidus varam izmantot, lai runātu ar jaunieti par mentālo veselību?

Dalībnieki, jauktās komandās, pasākuma laikā izstrādāja gan vadlīnijas, gan metodes, gan resursu apkopojumu, kurus izmantot ikdienā darbā ar jauniešiem. Komandas saņēma atbalstu un ieteikumus savām idejām no mentoriem jomas profesionāļiem - par jauniešu garīgo veselību konsultēja Inga Laugale (Pusaudžu resursu centra Liepājas filiāle) un psihoterapeite Lelde Logina, par citādu mācīšanos Elizabete Pavlovska (fonds “Viegli”), par darbu ar jauniešiem no riska grupām Ilze Skuja (palīdzēsim.lv), par digitālo rīku izmantošanu Tatjana Gvozdeva (Bērnu un Jauniešu Centra “Rīgas Skolēnu pils” ), par dabai draudzīgu dzīvesveidu Ulla Milbreta (sociālā uzņēmuma “Cafe M” izveidotāja), kā arī jauniešu viedokļu līderi Luīze Šlihta un Gatis Kondrāts (ielu vingrotāji “StreetWariors”) kā komunicēt efektīvi ar jauniešiem un veidot jauniešiem saistošu saturu, Krista Lubiņa (pasākumu aģentūra “BoostEvent”) par stratēģisku komunikāciju darbā ar jauniešiem.

Pasākuma noslēdzošajā dienā komandas prezentēja izstrādātos materiālus, savukārt Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras Projektu vadības un uzraudzības daļa vadītāja Maija Kolberga informēja par Eiropas Savienības programmām Erasmus+ Jaunatne darbībā un Eiropas Solidaritātes korpuss atbalsta iespējām pasākuma laikā radīto ideju attīstīšanai.

Latvijas Jaunatnes padome pateicas ikvienam dalībniekam par radītājām idejām, mentoriem un komandu treneriem par atbalstu ideju realizācijā un iedvesmas lektoriem Gustavam Mārtiņam Upmanim (Sociālais uzņēmums “Visas iespējas”), digitālā mārketinga speciālistei Katrīnei Zanei Geidmanei, Santai Krastiņai (RTU Dizaina fabrika) un Mārtiņam Vaivaram (KPI Berry) par atziņām un domāšanu ārpus ierastajiem rāmjiem!

Pasākums īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros, ko atbalsta Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un Boost Event.

Ar komandu radīto materiālu apkopojumiem var iepazīties šeit.

Radītie materiāli:

Kā veidot efektīvu komunikāciju ar jauniešiem digitālajā vidē?

Kā efektīvāk komunicēt ar jauniešiem attālināti?

Aktivitāšu vietas izvēle pulcēšanās ierobežojumu laikā

Aktivitāšu idejas pulcēšanās ierobežojumu laikā

Kā aizsniegt jaunieti sociālajos medijos?

Iniciatīva tiešsaistē, veicinot jauniešu pašu radītu saturu

Digitālā starpinstitūciju sadarbība

Metodes darbam ar jauniešiem pēc COVID-19

Metodes, rīki un veidi, lai runātu ar jaunieti par mentālo veselību

Atbalstītāji

Dalies:

Aktuāli